لیست مراکز فیزیوتراپی تهران

آدرس و تلفن مراکز فیزیوتراپی تهران

بهترین مراکز فیزیوتراپی تهران

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تهران
دکتر امین نوروزی فشخامی

دکتر امین نوروزی فشخامی دکترای تخصصی فیزیوتراپی در تهران
26587
دکتر سارا طاهریان

دکتر سارا طاهریان کارشناس فیزیوتراپی در تهران
3896
دکتر عارف سعیدی

دکتر عارف سعیدی دکترای تخصصی عصبی عضلانی (نوروماسکولار) در تهران
2883
بدون تصویر

دکتر محمدرضا دیانی کارشناس فیزیوتراپی در تهران
1952
دکتر سیده سمیرا طباطبایی

دکتر سیده سمیرا طباطبایی کارشناس فیزیوتراپی در تهران
1419
دکتر کیوان دواتگران تقی پور

دکتر کیوان دواتگران تقی پور دکترای تخصصی فیزیوتراپی در تهران
1086
دکتر بهزاد شمس

دکتر بهزاد شمس کارشناس فیزیوتراپی در تهران
959
دکتر محمد دادیان

دکتر محمد دادیان کارشناس فیزیوتراپی در تهران
918
دکتر علی رجب خواه اصیل

دکتر علی رجب خواه اصیل کارشناس فیزیوتراپی در تهران
715
بدون تصویر

دکتر علی بحرینی کارشناس فیزیوتراپی در تهران
724
بدون تصویر

دکتر مجید صادقی کارشناس فیزیوتراپی در تهران
704
دکتر مهدی عباسی

دکتر مهدی عباسی کارشناس فیزیوتراپی در تهران
563
لیست پزشکان تهران بر حسب تخصص
لیست پزشکان فیزیوتراپی بر حسب شهر