لیست مراکز فیزیوتراپی تهران

آدرس و تلفن مراکز فیزیوتراپی تهران

بهترین مراکز فیزیوتراپی تهران

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر

دکتر امین نوروزی فشخامی دکترای تخصصی فیزیوتراپی در تهران
23975

دکتر سارا طاهریان کارشناس فیزیوتراپی در تهران
3798

دکتر عارف سعیدی دکترای تخصصی عصبی عضلانی (نوروماسکولار) در تهران
2561

دکتر محمدرضا دیانی کارشناس فیزیوتراپی در تهران
1848

دکتر سیده سمیرا طباطبایی کارشناس فیزیوتراپی در تهران
1331

دکتر کیوان دواتگران تقی پور دکترای تخصصی فیزیوتراپی در تهران
977

دکتر بهزاد شمس کارشناس فیزیوتراپی در تهران
896

دکتر محمد دادیان کارشناس فیزیوتراپی در تهران
851

دکتر مجید صادقی کارشناس فیزیوتراپی در تهران
668

دکتر علی رجب خواه اصیل کارشناس فیزیوتراپی در تهران
657

دکتر علی بحرینی کارشناس فیزیوتراپی در تهران
662

دکتر مهدی عباسی کارشناس فیزیوتراپی در تهران
526
لیست پزشکان تهران بر حسب تخصص
لیست پزشکان فیزیوتراپی بر حسب شهر