لیست آزمایشگاههای تهران

آدرس و تلفن آزمایشگاه های تهران

بهترین آزمایشگاه های تهران

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تهران
تهران
بدون تصویر

دکتر ناصر کمالیان متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
2922
تهران
بدون تصویر

دکتر محمدسعید کلانتری متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
2398
تهران
بدون تصویر

دکتر لیلا بهنام متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
1536
تهران
دکتر پانته آ فرجاد آزاد

دکتر پانته آ فرجاد آزاد متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
1372
تهران
دکتر محمد فرهادی لنگرودی

دکتر محمد فرهادی لنگرودی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
1223
تهران
دکتر مرضیه غروی

دکتر مرضیه غروی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
1051
تهران
دکتر همایون قاضی میر سعید

دکتر همایون قاضی میر سعید متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
950
تهران
دکتر حسن اکبری

دکتر حسن اکبری متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
988
تهران
دکتر حمیدرضا مرادی

دکتر حمیدرضا مرادی دکترا علوم آزمایشگاهی
902
تهران
دکتر سید مرتضی ایران منش

دکتر سید مرتضی ایران منش متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
835
تهران
دکتر سهیلا ناسی زاده

دکتر سهیلا ناسی زاده متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
825
تهران
بدون تصویر

دکتر ایرج نظریان متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
794
لیست پزشکان تهران بر حسب تخصص
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی) بر حسب شهر