لیست آزمایشگاههای تهران

آدرس و تلفن آزمایشگاه های تهران

بهترین آزمایشگاه های تهران

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تهران
بدون تصویر

دکتر ناصر کمالیان متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
2711
بدون تصویر

دکتر محمدسعید کلانتری متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
2285
دکتر مجید ابهری

دکتر مجید ابهری دکترا آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
2018
بدون تصویر

دکتر لیلا بهنام متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
1491
دکتر پانته آ فرجاد آزاد

دکتر پانته آ فرجاد آزاد متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
1291
دکتر محمد فرهادی لنگرودی

دکتر محمد فرهادی لنگرودی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
1177
دکتر مرضیه غروی

دکتر مرضیه غروی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
1003
دکتر همایون قاضی میر سعید

دکتر همایون قاضی میر سعید متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
907
دکتر حمیدرضا مرادی

دکتر حمیدرضا مرادی دکترا علوم آزمایشگاهی در تهران
841
دکتر سید مرتضی ایران منش

دکتر سید مرتضی ایران منش متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
808
دکتر سهیلا ناسی زاده

دکتر سهیلا ناسی زاده متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
795
بدون تصویر

دکتر ایرج نظریان متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
773
لیست پزشکان تهران بر حسب تخصص
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی) بر حسب شهر