دکتر آسیب شناسی (پاتولوژی) تهران

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
پزشک ویژه شوید

دکتر ناصر کمالیان متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
2498

دکتر محمدسعید کلانتری متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
2170

دکتر مجید ابهری دکترا آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
1876

دکتر لیلا بهنام متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
1433

دکتر پانته آ فرجاد آزاد متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
1200

دکتر محمد فرهادی لنگرودی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
1110

دکتر مرضیه غروی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
944

دکتر همایون قاضی میر سعید متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
859

دکتر سید مرتضی ایران منش متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
770

دکتر ایرج نظریان متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
755

دکتر سهیلا ناسی زاده متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
751

دکتر حسن اکبری متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
679
لیست پزشکان تهران بر حسب تخصص
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی) بر حسب شهر