لیست پزشکان متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) کرج

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان کرج
کرج
دکتر سید محمد حسن پاک نژاد مغز و اعصاب (نورولوژی)

دکتر سید محمد حسن پاک نژاد متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
19590
کرج
دکتر محسن خوشنام ام اس

دکتر محسن خوشنام فلوشیپ تخصصی ام اس
8907
کرج
دکتر حسین اشرفیان مغز و اعصاب (نورولوژی)

دکتر حسین اشرفیان متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
6334
کرج
دکتر فاطمه صدر مغز و اعصاب (نورولوژی)

دکتر فاطمه صدر متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
4636
کرج
:(

دکتر حمیدرضا نورالهی مقدم متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
2313
کرج
دکتر رضا صمدپور مغز و اعصاب (نورولوژی)

دکتر رضا صمدپور متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
2983
کرج
دکتر مهدی شمس مغز و اعصاب (نورولوژی)

دکتر مهدی شمس متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
6616
کرج
دکتر رویا خوشبخت مغز و اعصاب (نورولوژی)

دکتر رویا خوشبخت متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
1695
کرج
دکتر محمد عبدلی ام اس

دکتر محمد عبدلی فلوشیپ تخصصی ام اس
1490
کرج
:(

دکتر مسعود رحمت جیرده متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
363
کرج
:(

دکتر بابک منشی متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
215
کرج
دکتر شبنم سهیل نادر مغز و اعصاب (نورولوژی)

دکتر شبنم سهیل نادر متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
178
لیست پزشکان کرج بر حسب تخصص
لیست پزشکان مغز و اعصاب (نورولوژی) بر حسب شهر