لیست پزشکان متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن اردبیل

آدرس و تلفن مطب پزشکان گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در اردبیل

بهترین دکتر متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در اردبیل

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان اردبیل
دکتر محسن زارعی

دکتر محسن زارعی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در اردبیل
9899
دکتر رئوف ملاجوادی

دکتر رئوف ملاجوادی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در اردبیل
348
دکتر تیرزاد فولادوند

دکتر تیرزاد فولادوند متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در اردبیل
225
دکتر مسعود انظاری

دکتر مسعود انظاری متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در اردبیل
217
دکتر اکبر پیرزاده اشرف

دکتر اکبر پیرزاده اشرف متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در اردبیل
213
دکتر حسین نیک منش

دکتر حسین نیک منش متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در اردبیل
162
دکتر سوره علاف اکبری

دکتر سوره علاف اکبری متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در اردبیل
132
بدون تصویر

دکتر امراله حسینی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در اردبیل
124
بدون تصویر

دکتر منوچهر مهاجری متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در اردبیل
119
دکتر محمدباقر ستوده اردبیلی

دکتر محمدباقر ستوده اردبیلی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در اردبیل
88
دکتر یوسف مهاجری

دکتر یوسف مهاجری متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در اردبیل
94
لیست پزشکان اردبیل بر حسب تخصص
لیست پزشکان گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن بر حسب شهر