لیست پزشکان متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن یزد

آدرس و تلفن مطب پزشکان گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در یزد

بهترین دکتر متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در یزد

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان یزد
یزد
دکتر سعید عتیقه چی

دکتر سعید عتیقه چی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
649
یزد
دکتر محمدحسین برادران فر

دکتر محمدحسین برادران فر متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
205
یزد
دکتر محمود اویسی

دکتر محمود اویسی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
185
یزد
دکتر سید علی موسوی

دکتر سید علی موسوی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
163
یزد
دکتر محمدحسین دادگرنیا

دکتر محمدحسین دادگرنیا متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
119
یزد
بدون تصویر

دکتر سید علیرضا حاجی میرزا متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
44
لیست پزشکان یزد بر حسب تخصص
لیست پزشکان گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن بر حسب شهر