لیست مراکز سونوگرافی یزد

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان یزد
یزد
دکتر سعید توانا رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر سعید توانا متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
1831
یزد
:(

دکتر پیمان واردی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
460
یزد
دکتر کاظم عقیلی رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر کاظم عقیلی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
401
یزد
دکتر احمدعلی کریمی زارچی رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر احمدعلی کریمی زارچی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
338
یزد
:(

دکتر مهدی صنعتی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
307
یزد
:(

دکتر سعیده طباطبایی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
284
یزد
دکتر رضا نفیسی مقدم رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر رضا نفیسی مقدم متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
242
یزد
:(

دکتر افسانه قاسمی فیروزآبادی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
149
یزد
:(

دکتر لیلا نیکوکار متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
124
یزد
:(

دکتر فاطمه خالقی دهشیری متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
111
یزد
:(

دکتر سید مصطفی بقایی پور متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
106
یزد
:(

دکتر فرزانه لشکری متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
94
لیست پزشکان یزد بر حسب تخصص
لیست پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی بر حسب شهر