لیست پزشکان متخصص دندانپزشک یزد

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان یزد
یزد
دکتر محمدرضا محمودی هاشمی

دکتر محمدرضا محمودی هاشمی دکترا دندانپزشک
5042
یزد
دکتر محمد حسین ابویی مهریزی

دکتر محمد حسین ابویی مهریزی دکترا دندانپزشک
2025
یزد
دکتر امیر بهرام خسروی مقدم

دکتر امیر بهرام خسروی مقدم دکترا دندانپزشک
1553
یزد
بدون تصویر

دکتر محمد حسن اخوان کرباسی دکترا دندانپزشک
1308
یزد
دکتر محجوبه گلدانی مقدم

دکتر محجوبه گلدانی مقدم دکترا دندانپزشک
964
یزد
دکتر احمد نقیبی

دکتر احمد نقیبی دکترا دندانپزشک
791
یزد
بدون تصویر

دکتر صدیقه زرنگار ابرقویی دکترا دندانپزشک
796
یزد
بدون تصویر

دکتر محمدحسین قنبری فیروزآبادی دکترا دندانپزشک
708
یزد
دکتر ابوالفضل شفیعی سورک

دکتر ابوالفضل شفیعی سورک متخصص دندانپزشک کودکان
414
یزد
دکتر صغری یاسایی

دکتر صغری یاسایی متخصص ارتودنسی (دندانپزشک)
46
یزد
دکتر سید امیررضا فتاحی میبدی

دکتر سید امیررضا فتاحی میبدی متخصص ارتودنسی (دندانپزشک)
42
لیست پزشکان یزد بر حسب تخصص
لیست پزشکان دندانپزشک بر حسب شهر