لیست آزمایشگاههای یزد

آدرس و تلفن آزمایشگاه های یزد

بهترین آزمایشگاه های یزد

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان یزد
دکتر ماندانا درگاهی

دکتر ماندانا درگاهی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در یزد
22
بدون تصویر

دکتر حمید جراحی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در یزد
19
بدون تصویر

دکتر مهتاب نبی میبدی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در یزد
15
دکتر محمدرضا وطنی باف

دکتر محمدرضا وطنی باف متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در یزد
14
بدون تصویر

دکتر پریسا عسکرزاده متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در یزد
15
بدون تصویر

دکتر لیلا بیگمی شرف آبادی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در یزد
14
لیست پزشکان یزد بر حسب تخصص
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی) بر حسب شهر