لیست پزشکان متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن خرم آباد

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان خرم آباد
خرم آباد
:(

دکتر محمدابراهیم شفافی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
276
خرم آباد
:(

دکتر سید جلال الدین کلانتر متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
258
خرم آباد
:(

دکتر آتوسا طهماسبی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
198
خرم آباد
:(

دکتر شکیب عباسی دلوند متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
192
خرم آباد
:(

دکتر اسداله رضا پناه متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
108
خرم آباد
:(

دکتر ذبیح اله طرحانی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
91
لیست پزشکان خرم آباد بر حسب تخصص
لیست پزشکان گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن بر حسب شهر