لیست پزشکان متخصص ارتوپد خرم آباد

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان خرم آباد
خرم آباد
دکتر هژیر غارتی جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

دکتر هژیر غارتی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
3400
خرم آباد
دکتر محمدعلی جلیلی جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

دکتر محمدعلی جلیلی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
3351
خرم آباد
:(

دکتر فرشید راعی عباس آبادی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
692
خرم آباد
:(

دکتر بابک صابری شهربابکی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
281
خرم آباد
:(

دکتر عباس نوری متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
263
خرم آباد
:(

دکتر عبدالرحیم زرگانی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
236
خرم آباد
:(

دکتر غلامحسین شجاع چاغروند متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
208
خرم آباد
دکتر مرتضی گودرز ارتز و پروتز (ارتوپدی فنی)

مرتضی گودرز کارشناس ارتز و پروتز (ارتوپدی فنی)
245
لیست پزشکان خرم آباد بر حسب تخصص
لیست پزشکان ارتوپد بر حسب شهر