لیست آزمایشگاههای خرم آباد

نوبت دهی اینترنتی آزمایشگاههای خرم آباد - بهترین آزمایشگاه های خرم آباد - لیست آزمایشگاه های خرم آباد- آزماشگاه خوب در خرم آباد - آزمایشگاه شبانه روزی در خرم آباد - تلفن و آدرس آزمایشگاه های خرم آباد - آزمایشگاه پاتولوژی خوب در خرم آباد

مرتب سازی بر اساس : حالت پیش فرض دارای نوبت آنلاین پزشکان عضو جدید
خرم آباد

دکتر امید عادلی

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
چهارفرهنگ
خرم آباد

دکتر یعقوب شیرخانی

دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
ميدان شهدا
خرم آباد

دکتر اصغر عالیه پور

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
خيابان شهداي شرقي
خرم آباد

دکتر سید احمد میر معینی

دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
خيابان علوي
خرم آباد

دکتر محمد سلطانی

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
خيابان انقلاب
خرم آباد

دکتر سید عزت اله رفیعی علوی

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
خيابان شهدا
خرم آباد

دکتر سیده زینب سهرابی

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
ميدان امام حسين
خرم آباد

دکتر مهنوش داودزاده محبوب صدیق

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
خيابان شهدا
خرم آباد

دکتر فروزان ساکی نژاد

دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
خيابان ناصرخسرو
خرم آباد

دکتر شاهین نظام آبادی

دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
خيابان شهدا
خرم آباد

دکتر طهمورث شیروانی

دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
ميدان شهدا
  1. دکتریاب
  2. پزشکان خرم آباد
  3. لیست آزمایشگاههای در خرم آباد
لیست پزشکان خرم آباد
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی)
دکتریاب - آدرس و تلفن مطب پزشکان + نوبت دهی آنلاین

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است