لیست بهترین آزمایشگاههای خرم آباد

نوبت‌دهی آزمایشگاههای خرم آباد

- بهترین آزمایشگاه های خرم آباد - لیست آزمایشگاه های خرم آباد- آزماشگاه خوب در خرم آباد - آزمایشگاه شبانه روزی در خرم آباد - تلفن و آدرس آزمایشگاه های خرم آباد - آزمایشگاه پاتولوژی خوب در خرم آباد
پزشکان اطراف من
خرم آباد

دکتر یعقوب شیرخانی

(7)
دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
ميدان شهدا
خرم آباد

دکتر امید عادلی

(13)
متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
چهارفرهنگ
خرم آباد

دکتر اصغر عالیه پور

(30)
متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
خيابان شهداي شرقي
خرم آباد

دکتر سید احمد میر معینی

(4)
دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
خيابان علوي
خرم آباد

دکتر محمد سلطانی

(3)
متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
خيابان انقلاب
خرم آباد

دکتر سیده زینب سهرابی

(4)
متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
ميدان امام حسين
خرم آباد

دکتر سید عزت اله رفیعی علوی

(6)
متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
خيابان شهدا
خرم آباد

دکتر مهنوش داودزاده محبوب صدیق

(2)
متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
خيابان شهدا
خرم آباد

دکتر طهمورث شیروانی

(1)
دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
ميدان شهدا
خرم آباد

دکتر شاهین نظام آبادی

(2)
دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
خيابان شهدا
خرم آباد

دکتر فروزان ساکی نژاد

(2)
دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
خيابان ناصرخسرو
  1. دکتریاب
  2. پزشکان خرم آباد
  3. لیست بهترین آزمایشگاههای در خرم آباد
لیست پزشکان خرم آباد
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی)
دکتـریابــــ معرفی ، مشاوره و نوبت دهی آنلاین پزشکان
انجمن صنف رایانه ای تهران شرکت خلاق

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است