لیست آزمایشگاههای بوشهر

آدرس و تلفن آزمایشگاه های بوشهر

بهترین آزمایشگاه های بوشهر

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان بوشهر
بدون تصویر

دکتر محمدرضا فرزانه متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در بوشهر
905
بدون تصویر

دکتر علیرضا باطنی (آزمایشگاه دانش) متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در بوشهر
41
بدون تصویر

دکتر مجتبی رحیم آبادی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در بوشهر
40
بدون تصویر

دکتر محمد غریبی دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی در بوشهر
39
بدون تصویر

دکتر مینا زعفرانی (آزمایشگاه سینا) دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی در بوشهر
39
بدون تصویر

دکتر سید سجاد اقبالی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در بوشهر
36
لیست پزشکان بوشهر بر حسب تخصص
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی) بر حسب شهر