لیست آزمایشگاههای بوشهر

نوبت دهی آزمایشگاههای بوشهر - بهترین آزمایشگاه های بوشهر - لیست آزمایشگاه های بوشهر- آزماشگاه خوب در بوشهر - آزمایشگاه شبانه روزی در بوشهر - تلفن و آدرس آزمایشگاه های بوشهر - آزمایشگاه پاتولوژی خوب در بوشهر


لیست پزشکان بوشهر
بوشهر

دکتر محمدرضا فرزانه

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : خيابان سنگي
بوشهر

دکتر سید سجاد اقبالی

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : خيابان امام
بوشهر

دکتر محمد غریبی

دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
آدرس : خيابان امام
بوشهر

دکتر علیرضا باطنی (آزمایشگاه دانش)

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : خيابان امام
بوشهر

دکتر مجتبی رحیم آبادی

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : خيابان بهمني
بوشهر

دکتر مینا زعفرانی (آزمایشگاه سینا)

دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
آدرس : خيابان امام
  1. دکتریاب
  2. لیست آزمایشگاههای در بوشهر
لیست پزشکان بوشهر
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی)
دکتریاب - آدرس و تلفن مطب پزشکان + نوبت دهی آنلاین

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است