پزشکان فوق تخصص آسم و آلرژی بوشهر

بهترین متخصص آسم و آلرژی در بوشهر - متخصص آسم و آلرژی خوب در بوشهر - بهترین فوق تخصص آسم و آلرژی در بوشهر - دکتر فوق تخصص آسم و آلرژی در بوشهر - لیست آدرس و تلفن پزشکان آسم و آلرژی بوشهر


لیست پزشکان بوشهر
بوشهر
دکتر افشین شیرکانی

دکتر افشین شیرکانی

فوق تخصص آلرژی، آسم و ایمونولوژی
آدرس : خيابان سنگي
بوشهر

دکتر شکراله فرخی

دکترای تخصصی ایمنی شناسی بالینی (ایمونولوژیست)
آدرس : خيابان سنگي
  1. دکتریاب
  2. پزشکان فوق تخصص آسم و آلرژی در بوشهر
لیست پزشکان بوشهر
لیست پزشکان آلرژی، آسم و ایمونولوژی
دکتریاب - آدرس و تلفن مطب پزشکان + نوبت دهی آنلاین

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است