لیست بهترین آزمایشگاههای بندرعباس

نوبت‌دهی آزمایشگاههای بندرعباس

- بهترین آزمایشگاه های بندرعباس - لیست آزمایشگاه های بندرعباس- آزماشگاه خوب در بندرعباس - آزمایشگاه شبانه روزی در بندرعباس - تلفن و آدرس آزمایشگاه های بندرعباس - آزمایشگاه پاتولوژی خوب در بندرعباس
پزشکان اطراف من
بندرعباس
دکتر الهام کاظمی جهرمی

دکتر الهام کاظمی جهرمی

(23)
متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
بلوار امام خميني
بندرعباس
دکتر سید عبداله موسوی

دکتر سید عبداله موسوی

(16)
متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
خيابان سيد جمال الدين
بندرعباس
دکتر فرهاد خرمی

دکتر فرهاد خرمی

(12)
متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
گلشهر
بندرعباس
دکتر رضا تحریریان

دکتر رضا تحریریان

(4)
متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
وليعصر
بندرعباس
دکتر محمود خیاطیان

دکتر محمود خیاطیان

(3)
دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
خيابان سيد جمال الدين
بندرعباس
دکتر محسن دهقانی

دکتر محسن دهقانی

(3)
متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
خيابان اسدآبادي
بندرعباس
دکتر محمود محمدی

دکتر محمود محمدی

(3)
متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
بلوار سيد جمال الدين
بندرعباس

دکتر زهره جعفریان

(2)
دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
خيابان سيد جمال الدين
بندرعباس

دکتر پروانه حکیمی فر

(1)
متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
خيابان سيد جمال الدين
  1. دکتریاب
  2. پزشکان بندرعباس
  3. لیست بهترین آزمایشگاههای در بندرعباس
لیست پزشکان بندرعباس
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی)
دکتـریابــــ معرفی ، مشاوره و نوبت دهی آنلاین پزشکان
انجمن صنف رایانه ای تهران شرکت خلاق

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است