لیست آزمایشگاههای اصفهان

نوبت دهی آزمایشگاههای اصفهان - بهترین آزمایشگاه های اصفهان - لیست آزمایشگاه های اصفهان- آزماشگاه خوب در اصفهان - آزمایشگاه شبانه روزی در اصفهان - تلفن و آدرس آزمایشگاه های اصفهان - آزمایشگاه پاتولوژی خوب در اصفهان


لیست پزشکان اصفهان
اصفهان
دکتر قاسمعلی جوانمردی

دکتر قاسمعلی جوانمردی

دکترا علوم آزمایشگاهی
آدرس : ميدان شاهد
اصفهان

دکتر مینا قدیریان مارنانی

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : -
اصفهان

آزمایشگاه سادات

کارشناس علوم آزمایشگاهی
آدرس : خيابان زينبيه
اصفهان

دکتر بنفشه وکیلی

دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
آدرس : چهارباغ بالا
اصفهان

دکتر سعادت خلیلیان

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : خيابان محتشم کاشاني
اصفهان

دکتر فرزاد فریدون

دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
آدرس : بلوار نيکبخت
اصفهان

دکتر شهرزاد برادران

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : چهارراه فلسطين
اصفهان

آزمایشگاه اریترون

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : خيابان شيخ صدوق
اصفهان

آزمایشگاه پاستور

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : خيابان انقلاب
اصفهان

دکتر غلامرضا پسته

دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
آدرس : بلوار کشاورز
اصفهان

آزمایشگاه دکتر بزرگی

کارشناس علوم آزمایشگاهی
آدرس : چهارباغ بالا
اصفهان

دکتر سید ضیاءالدین صمصام شریعت

دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
آدرس : خيابان فردوسي
  1. دکتریاب
  2. لیست آزمایشگاههای در اصفهان
لیست پزشکان اصفهان
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی)
دکتریاب - آدرس و تلفن مطب پزشکان + نوبت دهی آنلاین

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است