لیست آزمایشگاههای قزوین

آدرس و تلفن آزمایشگاه های قزوین

بهترین آزمایشگاه های قزوین

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر

دکتر فاطمه حاج منوچهری متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در قزوین
980

دکتر سید محمدمهدی میرجلیلی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در قزوین
669

دکتر حمید ثقفی دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی در قزوین
182

دکتر سید محمدرضا هادی زاده خیرخواه متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در قزوین
76

دکتر رضا اخوی زادگان متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در قزوین
17

دکتر حسین عقیلی دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی در قزوین
18

دکتر نسرین ایرانی دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی در قزوین
15

دکتر غلامرضا درگاهی دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی در قزوین
11
لیست پزشکان قزوین بر حسب تخصص
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی) بر حسب شهر