لیست آزمایشگاههای قزوین

آدرس و تلفن آزمایشگاه های قزوین

بهترین آزمایشگاه های قزوین

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان قزوین
قزوین
دکتر فاطمه حاج منوچهری

دکتر فاطمه حاج منوچهری متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
1064
قزوین
دکتر سید محمدمهدی میرجلیلی

دکتر سید محمدمهدی میرجلیلی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
736
قزوین
بدون تصویر

دکتر حمید ثقفی دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
206
قزوین
بدون تصویر

دکتر حسین عقیلی دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
68
قزوین
دکتر رضا اخوی زادگان

دکتر رضا اخوی زادگان متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
62
قزوین
دکتر سید محمدرضا هادی زاده خیرخواه

دکتر سید محمدرضا هادی زاده خیرخواه متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
115
قزوین
دکتر نسرین ایرانی

دکتر نسرین ایرانی دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
42
قزوین
دکتر غلامرضا درگاهی

دکتر غلامرضا درگاهی دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
31
لیست پزشکان قزوین بر حسب تخصص
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی) بر حسب شهر