لیست پزشکان متخصص جراح عمومی قزوین

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان قزوین
قزوین
دکتر سید محمدرضا حاجی سید ابوترابی جراح عمومی

دکتر سید محمدرضا حاجی سید ابوترابی متخصص جراح عمومی
5929
قزوین
دکتر مریم فرهاد جراح عمومی

دکتر مریم فرهاد متخصص جراح عمومی
4269
قزوین
:(

دکتر عارف مصلایی متخصص جراح عمومی
1396
قزوین
دکتر یونس شفیق جراح عمومی

دکتر یونس شفیق متخصص جراح عمومی
1333
قزوین
دکتر پرویز فلاح عابد جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)

دکتر پرویز فلاح عابد فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
757
قزوین
دکتر علیرضا محمدزاده جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)

دکتر علیرضا محمدزاده فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
652
لیست پزشکان قزوین بر حسب تخصص
لیست پزشکان جراح عمومی بر حسب شهر