لیست آزمایشگاههای کرمان

نوبت دهی آزمایشگاههای کرمان - بهترین آزمایشگاه های کرمان - لیست آزمایشگاه های کرمان- آزماشگاه خوب در کرمان - آزمایشگاه شبانه روزی در کرمان - تلفن و آدرس آزمایشگاه های کرمان - آزمایشگاه پاتولوژی خوب در کرمان


لیست پزشکان کرمان
کرمان

آزمایشگاه شهید دادبین

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : آسياباد جنوبي
کرمان

آزمایشگاه دکتر دبیری

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : بلوار جهاد
کرمان

آزمایشگاه بعثت

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : بلوار جمهوري
کرمان

آزمایشگاه دکتر میرشکاری

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : خيابان شريعتي
کرمان

آزمایشگاه دکتر حری

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : ميدان آزادي
کرمان

آزمایشگاه دکتر دانش

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : چهارراه طهماسب آباد
کرمان

آزمایشگاه دکتر نبی پور

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : ميدان آزادي
کرمان

آزمایشگاه ژنتیک بیمارستان افضلی پور

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : بزرگراه امام
کرمان

آزمایشگاه دکتر بهمن صدیقی

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : بلوار فردوسي
کرمان

آزمایشگاه دکتر پروین دخت معمار زاده

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : چهارراه طهماسب آباد
کرمان

آزمایشگاه دکتر زمانی

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : چهارراه طهماسب آباد
کرمان

آزمایشگاه دکتر ایرانمنش

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : خيابان سرباز
  1. دکتریاب
  2. لیست آزمایشگاههای در کرمان
لیست پزشکان کرمان
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی)
دکتریاب - آدرس و تلفن مطب پزشکان + نوبت دهی آنلاین

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است