لیست دکتر طب سنتی خوب

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
تبریز
دکتر سید محمدباقر فضل جو طب سنتی
دکتر سید محمدباقر فضل جو متخصص طب سنتی
1192
زاهدان
:)
دکتر حسین جوانمرد متخصص طب سنتی
1114
تهران
دکتر محمود خدادوست طب سنتی
دکتر محمود خدادوست دکترای تخصصی طب سنتی
989
دکتر صفیه محبی تبار طب سنتی
دکتر صفیه محبی تبار دکترای تخصصی طب سنتی
840
تبریز
دکتر فریبا خدایی فر طب سنتی
دکتر فریبا خدایی فر متخصص طب سنتی
749
تهران
دکتر ژاله علی اصل ممقانی طب سنتی
دکتر ژاله علی اصل ممقانی متخصص طب سنتی
503
تبریز
دکتر علیرضا عزیز پور طب سنتی
دکتر علیرضا عزیز پور متخصص طب سنتی
362
تهران
دکتر مرتضی ترابی طب سنتی و طب سوزنی
دکتر مرتضی ترابی دکترا طب سنتی و طب سوزنی
344
زاهدان
:)
دکتر علی اکبر مروارید متخصص طب سنتی
342
بابل
:)
دکتر نرجس گرجی متخصص طب سنتی
293
بابل
:)
دکتر سید علی مظفر پور متخصص طب سنتی
244
اصفهان
:)
دکتر مهدی اسحاقی متخصص طب سنتی
277

لیست پزشکان طب سنتی

لیست پزشکان بر حسب تخصص

صبــر کنید