آدرس و شماره تلفن دکتر جواد بهشاد فوق تخصص کلیه و مجاری ادرار (نفرولوژی) کودکان نیشابور

خراسان رضوی، نیشابور،

خیابان عطار - عطار 10 - ساختمان پزشکان خیام - طبقه سوم

تلفن مطب : 051-43219310