آدرس و شماره تلفن دکتر خدیجه همتی کارشناس زنان و زایمان بوشهر

بوشهر، بوشهر،

خیابان عاشوری - کوچه بهارستان 41

تلفن مطب : 07733325841