آدرس و شماره تلفن دکتر علی عبداللهی فلوشیپ تخصصی جراحی پستان تهران

تهران، تهران،

گاندی جنوبی - گاندی دوم - پلاك 8 واحد ده

تلفن مطب : 02188792762