هرمزگان، بندرعباس،

چهار راه مرادی - ساختمان پزشکان پارسیان - طبقه چهارم

تلفن مطب : 076-32234231