آدرس و شماره تلفن دکتر فاطمه رضوانی فر کارشناس زنان ‌‌ و زایمان _مامایی زنجان

زنجان، زنجان،

اتوبان 22بهمن - ابتدای کوی پونک - ساختمان پزشکان امید - طبقه ششم  - واحد 26 _کلینیک مامایی مانا 

تلفن مطب : 09023211567