مشاوره، طراحی و ساخت:

ارتوز (وسایل کمکی): بریس اندام تحتانی_ اسپیلنت اندام فوقانی_ ارتوزهای ستون فقرات

پروتز (اندام مصنوعی): پروتز پا_ پروتز دست_ پروتز زیبایی

کفش طبی، کفی طبی و دیابتی: اصلاح صافی کف پا_ خار پاشنه_ انحراف زانو و مچ_ پیشگیری از زخم دیابتی

 

11 تیر 1397 - 1:27
بازدید ها: 582