آدرس و شماره تلفن دکتر حمیده فلاحتی متخصص بیماری های داخلی کرمان

کرمان، کرمان،

میدان رسالت، ابتدای باقدرت غربی، کوچه شماره 9

تلفن مطب : 03433217775