آدرس و شماره تلفن دکتر مهری لیثی متخصص جراح و متخصص زنان زایمان و نازایی تهران

تهران، تهران،

خیابان پیروزی - روبه روی خیابان پنجم نیروهوایی - ساختمان نسیم - طبقه 5 - واحد 27

تلفن مطب : 02177423805 - 02177980515