آدرس و شماره تلفن دکتر امید الهی فر متخصص ارتوپد تهران

تهران، تهران،

میدان ولیعصر - بیمارستان فیروزگر _ شنبه ها و چهارشنبه ها  ساعت 1_3 بعد ظهر  کد نوبت دهی 306

تلفن مطب : 02182141771