آدرس و شماره تلفن دکتر عزت الله رحیمی متخصص بیماریهای داخلی سنندج

کردستان، سنندج،

 خیابان مولوی - ساختمان پزشکان مولوی - طبقه چهارم

تلفن مطب : 08733246776