عصبیت و رشد آدمی

دسته بندی : دسته بندي نشده

خود ایده آلی چگونه شکل میگیرد و باعث افسردگی، اضطراب میشود

 

همانطور که گیاه در شرایط مساعد مانند آب و نور آفتاب وخاک حاصلخیز رشد طبیعی خود را خواهد داشت کود ک نیز در شرایط مساعد مانند محبت و سر گرمی  کمک و راهنمایی و تشویق آزادی نسبی به رشد طبیعی خود ادامه خواهد داد و خو د واقعی شکوفا خواهد شد و احساسات وتمایلات و اهداف کودک  براین مبنا  به رشدخود ادامه خواهد داددر حالیکه  شرایط نا مساعد مانند مسخره کردن و زور و کتک و تحقیر اجحاف و تبعیض باعث میشود مسیر رشد کودک پر پیچ و خم ودچار مشکلات روانی شود دراین شرایط ناهنجار و محیط خشن وآزارنده کودک دچار خشم می گردد وچون به لحاظ جسمانی وروانی به والدین نیاز دارد توان بروز خشم خود را ندارد این وضعیت آزار دهنده باعث میشود خشم خود راسرکوب کند که این خشم سرکوب شده وارد ناخود آگاه شده و آنجا از بین نمی رود و تبدیل به اضطراب بنیادی و بیماری های روانی میشودچون این محیط خشن برای کودک سخت و آزاردهنده است به ناچار کودک به تاکتیک های دفاعی پناه میبرد و روش هایی را اتخاذ می کند که آزار محیط راکاهش یا خنثی کندیکی از این روشها اینست که مطیع و گوش به فرمان دیگران میشود یعنی گرایش مهر طلبی را در خود پرورش میدهد و این گرایش در آینده دراو برجسته و بارز خواهد بود یا نه به تاکتیک دوم دست خواهد زد و روش پرخاش وتها جمی را انتخاب خواهد کرد به گونه ای که برای کسی صرف نکند با او در بیفتد و گرایش برتری طلبی را در خود پرورش خواهد دادیا روش سوم را خواهد چسبید که راه گوشه گیری و تما شا گری و بی تفاوتی خواهد بود و عزلت طلب خواهد شد منتهی نکته مهم اینست که دریک فرد واحد هر سه گرایش فعال خواهد بود البته یک گرایش به صورت مستقیم  وبارز و دوگرایش دیگر بصورت غیر مستقیم و غیر آشکار خواهد بوداینجاست که یک تضاد اساسی در روان وروح کودک بوجود می آید مثلا اگر کودک دعوی کند گرایش مهرطلبی می گوید گذشت کن و گرایش برتری طلبی می گویدچرا بی عرضه بودی انتقام بگیرو گرایش عزلت طلبی به کناره گیری فرا می خواند در این شرایط وضعیت جدید نیز برای کودک آزار دهنده است و موجب نارضایتی او می گردد یعنی نه تنها رنجهای قبلی او را تسکین نداد بلکه رنجهای جدیدی به او خواهد افزود البته همه این موارد فوق بصورت نا خودآگاه خواهد بود کودک در این وضعیت برای تسکین نارا حتیهای روانی به خیال پناه خواهد برد ویک خود ایده  آلی یا خود تصوری خواهد ساخت که دراین کارخانه خود ایده آلی تضاد های فوق را وحدت ببخشد یعنی موجودی که تا بحال اینقدر رنجور و ضعیف شده از نظر روانی طبیعتا ظرفیت روانی کاهش پیدا کرده و خود کفا نیست در اینجا احتیاج شدید به محبت خود را  در خود ایده آلی به حساب با محبت بودن خود می گذارد و سلطه جویی و پرخاش خود را به حساب دلسوزی می گذارد و گوشه گیری خود را به حساب بی تفاوتی مثبت می گذارد ودر خود تصوری این ها را بست وقفل میدهداینجا می بینیم خود ایده آلی داردشکل می گیرد و جانشین خود واقعی میشود  وخود واقعی کم کم ناپدید میشو د ودید فرد کم کم تیره میشود و خود ایده آلی حاکم بر وجودفرد می گردد و حالا احساسات و عواطف و تمایلات و اهداف فرد از دل این خود ایده آلی نشات می گیرد واین خود ایده آلی رنجهای جدیدی برای فرد می آفریندو موجب توقعات زیادی از خود وتوقعات زیادی از دیگرا ن میشودتا خود ایده آلی تحقق بیابد و فرد آرامش بگیرد خود ایده آلی که سست و لرزان است چرا چون ریشه اش در خیال نه واقعیبت مثلا فرد هوش متوسطی دارد اما در خود ایده آلی خود را خیلی با هوش میداند و طالب رشته دنداپزشکی میشود چون هفتاد درصد این هدف خیالی است به آن نمی رسد و موجب افسردگی و اضطراب میشود یا موردی برای ازدواج وعشق می بیند چون این احساسات  و هدف از خود ایده آلی می آید می بینیم به هدف نمی رسد برای اینکه هفتاد درصد خیالی است و از قله خود ایده آلی پایین می افتد و منجر به مشکلات روانی و افسردگی و اضطراب خواهد شد و دست به تخریب علیه خود در بدترین حالت خودکشی یا دست به تخریب علیه دیگران مثلا اسید پاشی میزند اینجاست که می بینیم نقش محیط امن برای پرورش شخصیت و روان سالم مخصوصا دوران رشد و کودکی چقدر حیاتی است

نویسنده:  امیر عطا گرمسیری مهوار 

دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی

این مطلب مفید بود؟ (1)(0)
نظرات (0)
7 اردیبهشت 1398 - 22:16
بازدید ها: 225
عصبیت و رشد آدمی
51
مطالب پیشنهادی

نظرات شما

نظرتون در مورد پست عصبیت و رشد آدمی چی هست ؟

  • Captcha
لطفا به نکات زیر توجه نمایید :
نظرات شما بعد از بررسی توسط پزشک و تایید نمایش داده می شود.
لطفا از بکار بردن کلمات غیر اخلاقی و به دور از فرهنگ ایرانی - اسلامی خودداری فرمایید.