آدرس و شماره تلفن محمدرضا بابازاده کارشناس گفتاردرمانی بابل

مازندران، بابل،

میدان کشوری - خیابان شیخ طبرسی - کوچه سرداران 2 - ساختمان پزشکان سحر - طبقه ششم

تلفن مطب : 011-32289026