آدرس و شماره تلفن دکتر سیده مهناز طواف زاده حقی متخصص اعصاب و روان - روانپزشک لنگرود

گیلان، لنگرود،

خیابان امام خمینی - روبروی کفش ملی - کلینیک پارس - طبقه 4

تلفن مطب : 013-42530313