آدرس و شماره تلفن دکتر سید ابوالفضل پورتوانائی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی مشهد

خراسان رضوی، مشهد،

خیابان مفتح 14 (ابوریحان11) - مقابل بیمارستان شهیدهاشمی نژاد - ساختمان پزشکان اندیشه

تلفن مطب : 051-32790776