شرحی مختصر از دکتر گیتی خلیلی متخصص پوست و مو

خانم دکتر گیتی خلیلی
متخصص پوست و مو .
فلوشیپ لیزر و زیبایی از فرانسه..
عضو انجمن متخصصین پوست و مو ایران...
عضو انجمن متخصصین پوست و زیبایی امریکا AAD....
دکتر گیتی خلیلی بعد از بورد تخصصی پوست و مو در ایران در فرانسه فلوشیپ تخصصی لیزر و زیبایی را گذرانده است که در واقع دوران اولیه و تکمیل این گروه تجهیزات و استفاده از لیزر ها در درمان های پوست بود.....دکتر خلیلی پس از پایان دوره های تخصصی لیزر و زیبایی در فرانسه سپس با ورود این تجهیزات به ایران از اولین پیشگامان استفاده از تکنیک های مختلف این تجهیزات در درمان های مختلف پوست و به ویژه در جوانسازی و برخی صدمات پوست بوده است...به ویژه در تکنیک R.F (رادیو فرکانسی ) بوده است
هم چنین از اولین متخصصان پوست در استفاده فیلر ها ( ژل ) در دنیا که ابتدا در مرکز مونت پلیه فرانسه و در سالیان بعد با ورود این محصولات و بوتاکس ها به ایران اقدام به درمان های مختلف با این گروه داروها داشته است و دارای تکنیک های انحصاری در تزریق این محصولات در برطرف کردن خطوط و فرم دهی به صورت می باشد.