هرمزگان، بندرعباس،

سه راه پلنگ صورتی - کوچه بانک صادرات - روبرو چاپخانه سپاهان - ساختمان پزشکان آرام - طبقه سوم - فیزیوتراپی آدرین

تلفن مطب : 09179374731