زنجان، زنجان،

میدان انقلاب - روبه روی مخابرات - کوچه آزمایشگاه بوعلی - ساختمان پزشکان زرتشت - طبقه4 - واحد 404

تلفن مطب : 024-33334721