قبل از ثبت سوال، می توانید در بین پرسش و پاسخ ها جستجو نمایید

پرهام
۳۴
۵۶
آقــا

آیا درمانی برای بیماری اسکلودرمی وجود دارد؟

آیا درمانی برای بیماری اسکلودرمی وجود دارد؟

1 پـاسـخ


بازدید : 20 مرتبه
پـرسـش جــدیــد
متخصص روماتولوژي خوب در تهران

سوالات مشابه