8 فروردین 1396 - ساعت : 4:58
محمدتقي نوربالا تفتي
متخصص پوست و مو
يزد - يزد
دکتر محمدتقي نوربالا تفتي

حميد حبوباتي
متخصص جراح مغز و اعصاب
يزد - يزد
دکتر حميد حبوباتي

محمدحسين آنتيک چي
متخصص داخلي
يزد - يزد
دکتر محمدحسين آنتيک چي

محمدرضا مهربانيان
متخصص جراح مغز و اعصاب
يزد - يزد
دکتر محمدرضا مهربانيان

ترانه عقيلي
متخصص زنان و زايمان
يزد - يزد
دکتر ترانه عقيلي

طاهره اخوان کرباسي
متخصص زنان و زايمان
يزد - يزد
دکتر طاهره اخوان کرباسي

سعيد امراللهي بيوکي
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
يزد - يزد
دکتر سعيد امراللهي بيوکي

سيد خليل فروزان نيا
فوق تخصص جراح قلب و عروق
يزد - يزد
دکتر سيد خليل فروزان نيا

محمدباقر اولياء
فوق تخصص روماتولوژيست
يزد - يزد
دکتر محمدباقر اولياء

سيد محمد رضا مرتضوي زاده
فوق تخصص خون و سرطان بالغين (انکولوژي)
يزد - يزد
دکتر سيد محمد رضا مرتضوي زاده

پروين شادمان يزدي
متخصص زنان و زايمان
يزد - يزد
دکتر پروين شادمان يزدي

محمدرضا محمودي هاشمي
دکترا دندانپزشک
يزد - يزد
پزشک در سامانه عضو استدکتر محمدرضا محمودي هاشمي

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم