4 فروردین 1396 - ساعت : 2:29
امير حسين جنابي
متخصص گوش و گلو و بيني و جراحي سر و گردن
همدان -  همدان
دکتر امير حسين جنابي

حسين معين توکلي
فوق تخصص غدد درون ريز و متابوليسم (اندوکرينولوژي)
همدان -  همدان
دکتر حسين معين توکلي

محمود فرشچيان
متخصص پوست و مو
همدان -  همدان
دکتر محمود فرشچيان

عباس بختياري
متخصص جراح مغز و اعصاب
همدان -  همدان
دکتر عباس بختياري

محمدعلي امير زرگر
متخصص جراح کليه - مجاري ادرار و تناسلي (اورولوژيست)
همدان -  همدان
دکتر محمدعلي امير زرگر

محمدرضا افخمي تابان
متخصص روانپزشک (روانشناس)
همدان -  همدان
دکتر محمدرضا افخمي تابان

کورش صمدي
متخصص پوست و مو
همدان -  همدان
دکتر کورش صمدي

حميدرضا روزي طلب
متخصص گوش و گلو و بيني و جراحي سر و گردن
همدان -  همدان
دکتر حميدرضا روزي طلب

غلامرضا عشقي
متخصص پوست و مو
همدان -  همدان
دکتر غلامرضا عشقي

مرضيه سنويي فريماني
متخصص زنان و زايمان
همدان -  همدان
دکتر مرضيه سنويي فريماني

غلامرضا قرباني امجد
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
همدان -  همدان
دکتر غلامرضا قرباني امجد

آمنه يزدان فر
متخصص پوست و مو
همدان -  همدان
دکتر آمنه يزدان فر

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم