4 فروردین 1396 - ساعت : 2:33
حسين جهان بيني
متخصص پوست و مو
قم - قم
دکتر حسين جهان بيني

زهرا يزداني
متخصص زنان و زايمان
قم - قم
دکتر زهرا يزداني

زهرا ابراهيمي
متخصص زنان و زايمان
قم - قم
دکتر زهرا ابراهيمي

علي کريمي
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
قم - قم
دکتر علي کريمي

بهروز غريب
فوق تخصص خون و سرطان بالغين (انکولوژي)
قم - قم
دکتر بهروز غريب

سيده فاطمه شبيري
متخصص زنان و زايمان
قم - قم
دکتر سيده فاطمه شبيري

مريم عرب مقصودي
متخصص زنان و زايمان
قم - قم
دکتر مريم عرب مقصودي

برديا نعمتي
فوق تخصص جراح قلب و عروق
قم - قم
دکتر برديا نعمتي

مهدي بينا
متخصص روانپزشک (روانشناس)
قم - قم
دکتر مهدي بينا

مهرانه ديانت
متخصص زنان و زايمان
قم - قم
دکتر مهرانه ديانت

صديقه (مژگان) حجتي
متخصص زنان و زايمان
قم - قم
دکتر صديقه (مژگان) حجتي

اميرحسين ذاکري قزاني
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
قم - قم
دکتر اميرحسين ذاکري قزاني

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم