166
دکتر منصور حق شناس

دکتر منصور حق شناس

شماره نظام : 57271
1 رای که 100% موافق پزشک هستند.

مطب دکتر منصور حق شناس

013-44422826
بندر انزلی

غازیان ( خیابان طالقانی ) - طبقه دوم داروخانه شبانه روزی دکتر میرقاسمی

نظرات و تجربیات در مورد دکتر منصور حق شناس
میزان رضایت
دکتر گوارش در تهران - قوانین و مقررات
صبــر کنید