لیست پزشکان بندر انزلی

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان بندر انزلی
بندر انزلی
دکتر محمدعلی تدین گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن

دکتر محمدعلی تدین متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
9997
بندر انزلی
:(

دکتر حمید مولایی دکترا دندانپزشک
1472
بندر انزلی
دکتر سعید کوهی جله کران پزشکی عمومی

دکتر سعید کوهی جله کران دکترا پزشکی عمومی
1105
بندر انزلی
:(

دکتر الهام بستاکیان دکترا دندانپزشک
736
بندر انزلی
:(

دکتر البرز عادلی دکترا پزشکی عمومی
678
بندر انزلی
:(

دکتر مصطفی جعفری بیجاربنه دکترا پزشکی عمومی
634
بندر انزلی
:(

دکتر ابراهیم خداشناس ابدی دکترا پزشکی عمومی
620
بندر انزلی
دکتر مسعود کریمی جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

دکتر مسعود کریمی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
882
بندر انزلی
دکتر الهام نعیم آسا زنان و زایمان

دکتر الهام نعیم آسا متخصص زنان و زایمان
791
بندر انزلی
دکتر بهزاد سلیمی پوست و مو

دکتر بهزاد سلیمی متخصص پوست و مو
810
بندر انزلی
دکتر سید محمد میرفلاح دندانپزشک

دکتر سید محمد میرفلاح دکترا دندانپزشک
663
بندر انزلی
دکتر فرشته نعمتی زنان و زایمان

دکتر فرشته نعمتی متخصص زنان و زایمان
680
لیست پزشکان بندر انزلی بر حسب تخصص
لیست پزشکان بر حسب شهر