دکتر

هاجر قادری نیری

کارشناس ارشد فیزیوتراپی در اردبیل

شماره نظام : 3046
(2 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن هاجر قادری نیری

045-33256958
اردبیل

میدان شریعتی - خیابان هلال احمر - نرسیده به بیمارستان فاطمی - ساختمان سفید

نظرات و تجربیات در مورد هاجر قادری نیری

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است