دکتر کیهان بشیری گودرزی

دکتر کیهان بشیری گودرزی

متخصص چشم پزشک در بروجرد

شماره نظام : 148241
(3 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن دکتر کیهان بشیری گودرزی

066-42601772
بروجرد

خیابان شهدا - انتهای زیرگذر قیام - ساختمان پزشکان نور

نمایش آدرس بر روی نقشه

نظرات و تجربیات در مورد دکتر کیهان بشیری گودرزی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است