ندا دریجانی

ندا دریجانی

کارشناس فیزیوتراپی در بندرعباس

شماره نظام : ف-5836
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن ندا دریجانی

076-33634384
بندرعباس

بلوار مصطفی خمینی ، خیابان اتوبوسرانی ، ساختمان پزشکان ارم ، طبقه 6 ، واحد 36

نظرات و تجربیات در مورد ندا دریجانی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است