دکتر مهناز رحیمی

دکتر مهناز رحیمی

متخصص چشم پزشک در جهرم

شماره نظام : 118455
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن دکتر مهناز رحیمی

071-54225838
جهرم

خیابان 22 بهمن - مجتمع پزشکی حکیم - طبقه 2

نظرات و تجربیات در مورد دکتر مهناز رحیمی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است