دکتر

دکتر جواد مقیمی

متخصص ارتوپد و جراح استخوان و مفاصل در نور

شماره نظام : 128839
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن دکتر جواد مقیمی

011-44470270
نور

بلوار امام خمینی - جنب بیمارستان امام خمینی نور - ساختمان آسمان - طبقه چهارم

نظرات و تجربیات در مورد دکتر جواد مقیمی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است