3 اردیبهشت 1396 - ساعت : 22:18
رامين يعقوبي
دکترا ويروس شناسي
  -  
دکتر رامين يعقوبي

علي فرهادي اندرابي
دکتراي تخصصي ويروس شناسي
فارس - شيراز
دکتر علي فرهادي اندرابي

خسرو فرهي
دکتراي تخصصي ويروس شناسي
تهران - تهران
دکتر خسرو فرهي

وحيد سليمي
دکتراي تخصصي ويروس شناسي
-
دکتر وحيد سليمي
لیست پزشکان ويروس شناسي بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم