لیست پزشکان بر حسب تخصص :(بازکردن لیست)
لیست پزشکان اکوکارديوگرافي بر حسب شهر : (بازکردن لیست)

دکتر عبدالعلي احساني

فلوشيپ تخصصي اکوکارديوگرافي

خوزستان - اهواز
دکتر عبدالعلي احساني

دکتر حکيمه سعادتي فر

متخصص اکوکارديوگرافي

خوزستان - دزفول
دکتر حکيمه سعادتي فر

دکتر رزيتا جلاليان

فلوشيپ تخصصي اکوکارديوگرافي

مازندران - بابل
دکتر رزيتا جلاليان

دکتر اصغر مزارعي

فلوشيپ تخصصي اکوکارديوگرافي

تهران - تهران
دکتر اصغر مزارعي

دکتر شهربانو دلاويز

کارشناس اکوکارديوگرافي

گلستان - گرگان
دکتر شهربانو دلاويز

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم