قزوین، قزوین،

چهارراه خیام - بوعلی شرقی - طبقه فوقانی آزمایشگاه دی - طبقه دوم واحد 4 - کلینیک فیزیوتراپی حکمت نوین

تلفن مطب : 028-33235766


داراي مدا رک تاييد شده از دانشگاه نورث جورجياي آمريکا در زمينه: 

  • درمان تخصصي ستون فقرات و کمردرد هاي مزمن با منوال تراپي
  • سردرد-سرگيجه-دردهاي مفصل فک(کرانيوساکرال تراپي)

  • دردهاي مزمن زانو
  • درد ها و مشکلات لگن و احشاء داخلي  ( ويسرال منيپوليشن)

  • تمرينات تخصصي براي نواحي مختلف(پاسچرال ريستوريشن)
  • طب سوزني-دراي نيدلينگ-الکتروآکوپانکچر

  • ليزر تراپي 

  • مگنت تراپي و ....